Servicios
Documents relacionats

Ple

Tipus
Ple Ordinari
Data
Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Aprovació d'actes de sessions anteriors.

2. Expedient 12536/2018. Dictamen sobre proposta del Grup Municipal Acord Ciutadà per a declarar Vinaròs municipi antitaurí i amic dels animals.

3. Expedient 12532/2018. Dictamen sobre Proposta del Grup Municipal Acord Ciutadà de suport a la denúncia del bloqueig a la justícia europea que el Tribunal Constitucional imposa als presos polítics Quim Forn, Josep Rull, Jordi Sànchez i Jordi Turull.

4. Despatx extraordinari.

DE 1.- Moció presentada per tots els Grups Municipals en defensa del sector citrícola de la Comunitat Valenciana.

B) Activitat de control

5. Dació de compte de Decrets i Resolucions de l'Alcaldia de conformitat amb el que disposa l'article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

C) Precs i preguntes

6. Precs i preguntes.