Servicios
Documents relacionats

Borsa treball temporal tècnics joventut

Termini presentació sol·licituds: Del dia 12 d'abril al 23 d'abril de 2019

Termini per a l'esmena de defectes o errors que han motivat la no admissió: Del 8 de maig al 10 de maig de 2019.

Data realització de l'entrevista/defensa per a l'Avaluació del Projecte: Dia 10/06/2019, al Salò Actes Biblioteca Municipal,

- Hora: 9:30 h. aspirants cognom lletra "F" a "R"

- Hora: 11:00 h. aspirants corgnom lletra "S" a "E".

 

Grup
A2
Tipus de procediment
Concurs-Oposició
Perfil
Laboral
Data BOP