Servicios
Documents relacionats

Jordi Moliner Calventos

Regidor de Medi Ambient, Sostenibilitat, Agricultura i Pesca
Compromís

Jordi Moliner

  fb

 

 

 

 

 

 

DADES BIOGRÀFIQUES

Jordi Moliner Calventos naix a Barcelona el 1970 i viu a Vinaròs des de 1972. Cursa els estudis d’EGB al CEIP Mare de Déu de la
Misericòrdia, i un FP1 en automoció. Complementa la seua formació amb el permís de conduir C i BTP, certificats de jardineria i manipulació de plaguicides, el certificat oficial administratiu de coneixements orals de valencià (A2) i el curs de conducció eficient, tots aquests expedits per la Generalitat i les seues conselleries. A més, realitza el curs per al tractament d’aigües i manteniment i neteja dels equips i instal·lacions de les piscines, i actualment es troba en procés de renovació del CAP per a transports de carretera.
En l’àmbit laboral, ha sigut jardiner de camps de golf, encarregat del manteniment i dels regs d’urbanitzacions, i en jardineria municipal primer per oposició, i posteriorment a través de l’empresa concessionària encarregada de les zones verdes de Vinaròs. També ha realitzat tasques d’operari de grues, cap de vendes externes per a una ferreteria industrial i conductor de camions per a un magatzem de construcció.
En el terreny personal, Jordi Moliner està casat i té un fill i una filla.


TRAJECTÒRIA POLÍTICA
És membre del sindicat CGT des de 2004 del qual és el secretari local durant dos anys. Milita al Bloc Nacionalista Valencià des de 2006 i ha assolit els càrrecs de secretari local, portaveu local, membre de l’Executiva comarcal i membre del Consell general. Amb la creació de la coalició Compromís, ha exercit de portaveu local, i actualment de portaveu comarcal i de membre de les sectorials d’Agricultura i de Medi Ambient.


RESPONSABILITATS A L’AJUNTAMENT
Regidor d’Agricultura i Pesca, Medi Ambient i Sostenibilitat

5é tinent d’Alcalde

Membre de la Junta de Govern Local

President del Consell Local Agrari

President del Patronat de protecció del Puig de la Misericòrdia

Membre de la Comissió Informativa de l’Àrea Social i Participació

Membre de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Infraestructures

Membre del Consell Municipal d’Esports

Membre del Consell Municipal de Comerç

Membre del Patronat de Platges

Representant de l’Ajuntament en el Consorci per a la Gestió de les Previsions del Pla Zonal de Residus de la Zona 1

Representant de l’Ajuntament al Consell Escolar del CEIP Sant Sebastià

Representant de l’Ajuntament en la Taula del Sénia


ACTIVITAT ASSOCIATIVA

És membre fundador de la comparsa No En Volem Cap, de la qual ha estat president i membre de la junta durant
dos i deu anys respectivament, i on encara condueix el camió de la megafonia en l’actualitat. És membre de
l’Associació Cultural Jaume I i de l’associació Ball de Dimonis. En l’àmbit esportiu, juga a futbol americà en el
primer equip amb vocació comarcal Els Tifons del Maestrat.


DADES DE CONTACTE
964407700
jmoliner@vinaros.es