Servicios
Documents relacionats

AGENT policia local

Termini presentació sol·licituds: De l'11 de juny de 2019 al 9 de juliol de 2019 

Termini esmena de defectes o errors que han motivat la no admissió: del 9 al 23 d'agost de 2019

Grup
C1
Tipus de procediment
Concurs-Oposició
Perfil
Funcionari
Nombre de places
7
Data BOP
Data DOGV
Data BOE