Servicios
Documents relacionats

Borsa de treball d'Administratius

El termini per a presentar sol·licituds és del 20/03/2018 al 04/04/2018 (10 dies hàbils)

El termini a subsanar les sol·licituds és del 03/05/2018 al 09/05/2018 (5 dies hàbils)

Obertura de sobres amb contrasenya es realitzarà el dia 13/06/18 a les 9.00 h. al Saló de Plens de l'Ajuntament

El termini per a presentar reclamacions o sol·licitar la revisió del primer exercici és del 14/06/18 al 18/06/18 (3 dies hàbils)

Termini per a presentar el documents acreditatius dels mèrits i experiència (FASE CONCURS): 5 dies hàbiles (del 18/09/2018 al 24/09/2018)

El termini per a presentar reclamacions a la baremació  de mèrits és del 03/10/18 al 05/10/18 (3 dies hàbils)

Exàmens:

06/06/2018 - Primer exercici (Qüestionari tipus test) a les 11.00 h. Centre Municipal Tercera Edat, C/ Pilar, 42

27/07/2018 - Segon exercici (Informàtica) a les 9.00 h. Edifici Camaraes, Passeig Colon núm. 4

11/09/2018 - Tercer exercici (prova pràctica) a les 11.00 h, Saló de Plens de l'Ajuntament.

 

Grup
C1
Tipus de procediment
Concurs-Oposició
Perfil
Funcionari
Data instàncies