Servicios
Documents relacionats

Borsa de treball d'Auxiliars administratius

El termini per a presentar sol·licituds és del 05/03/2018 al 16/03/2018 (10 dies hàbils)

El termini per a l'esmena de defectes o errors és del 11/05/2018 al 17/05/2018 (5 dies hàbils)

El termini per a presentar reclamacions o revissió exàmen és del 19/07/2018 al 23/07/2018 (3 dies hàbils)

El termini per a presentar els documents compulsats acreditatius dels mèrits i experiència al·legats i especificats en les bases (5 dies habìls): del 24/07/2018 al 30/07/2018.

Exàmens:

19/06/2018 - Primer exercici (qüestionari tipus text) a les 11:00 hores, Saló d'actes de IES Leopoldo Querol

19/07/2018 -Obertura dels sobres dels codis a les 13:00 hores, Saló de Plens de l'Ajuntament

24/07/2018 - Segon exercici (informàtica) a les 11:00 hores, Edifici Camaraes, situat al Passegir Colón núm. 4

01/08/2018 - Valoració mèrits (Fase concurs)

Grup
C2
Tipus de procediment
Concurs-Oposició
Perfil
Funcionari
Data BOP
Data instàncies