Servicios
Documents relacionats

Borsa de treball d'educadors/res socials complementària

Termini per a presentar sol·licituds: del 9 al 20 d'abril de 2018 (10 dies hàbils)

Termini per a subsanar defectes o errors: del 15 al 21 de maig de 2018 (5 dies hábils)

Termini per a presentar documentació compulsada acreditant els mèrits i experiència: del 22 al 28 de juny ( 5 dies hàbils)

Exàmens:

14/06/2018 - Primer exercici (qüestionari tipus test), a las 11:00h, al Saló d'actes del Vinalab

21/06/2018 - Segon exercici (Cas pràctic), 10.00 h. en el Vinalab, C/ Galicia, 12

Grup
A2
Tipus de procediment
Concurs-Oposició
Perfil
Funcionari
Laboral
Data BOP
Data instàncies