Servicios
Documents relacionats

L'Ajuntament assegura que el PAI del VINALAB continua en procés judicial

Regidor d'Ordenació del Territori Jan Valls

El regidor d'Ordenació del Territori, Jan Valls, ha comparegut avui davant dels mitjans de comunicació per informar a la ciutadania quina és la situació actual del PAI del VINALAB. Segons ha destacat "el retorn de les quotes d'urbanització que han reclamat un del propietaris va ser refusada en primera instància pel Contenciós Administratiu de Castelló i condemnat en costes, el qual ha presentat un nou recurs que es troba encara en procés judicial".

Pel que fa a la cronologia dels fets, al 2003 es va presentar el projecte d'urbanització del PAI del VINALAB on es proposava desenvolupar una part del terrenys amb una aportació econòmica dels veïns, que ascendia fins a l'1,2 milions d'euros, una iniciativa que va ser acceptada al 2004. El mateix any es va modificar el projecte per incloure el desenvolupament urbanístic de tot el sector del PAI SUR14 per un import total de 5,7 milions d'euros, una mesura que va ser aprovada de forma definitiva pel govern municipal al 2007.

Un any més tard, al 2008, es va fer una retaxació de l'import de les carregues del projecte, aprovada el mateix any amb la conformitat de tots els veïns, que no van presentar cap al·legació, acceptant així els quotes d'urbanització descrites en el pla. En la mateixa anualitat un dels propietaris va canviar la seva postura presentant un recurs contenciós administratiu per a declinar el seu acord i demanar el retorn de la quota d'urbanització que va aportar.

Al setembre del 2017 el Tribunal Superior de Justícia declara nul l’acord d’aprovació provisional del programa (13-07-2004) i el acord d’aprovació definitiva del programa d’actuació integrada del sector (24-05-2007).

Al gener del 2018, el Jutjat del Contenciós Administratiu, desestima la petició de devolució del propietari al·legant que el PAI del VINALAB s'ha desenvolupat en el 80% de la seva totalitat i per tant l'Ajuntament no ha de retornar la quota. Davant d'aquesta situació el propietari presenta un nou recurs que ara mateix es troba en procés judicial.

El regidor Valls ha insistit que "segons la sentència del Jutjat del Contenciós Administratiu, l'Ajuntament no ha de retornar cap quota d'urbanització i a més afegia que el cas encara es troba en els jutjats a l'espera de la sentència definitiva".

Per acabar Valls ha remarcat que per tal de garantir el dret de tots els propietaris del PAI del VINALAB l'Ajuntament disposa de l'instrument urbanístic de la gestió directa, amb l’objectiu de defensar els interessos de tots els propietaris.