Servicios
Documentos relacionados
Partit Socialista PSPV-PSOE
7
#DF0101
Partit Popular
6
#0080FF
Totes i Tots Som Vinaròs
3
#4A235A
Partit Vinaròs Independent
2
#FF8000
Regidor no adscritos
1
#004411
Ciudadanos
1
#ff6600
Compromís
1
#FF5733

Corporación municipal

Partit Socialista PSPV-PSOE

Concejalía
Alcalde presidente
Concejalía
Concejal de Promoció de la Ciutat, Interés Turístic, Projecció Festiva i Relacions Institucionals
Concejalía
Concejala de Hisenda, Indústria i Ocupació
Concejalía
Concejala de Obres i Serveis
Concejalía
Concejal de Urbanisme, Esport i Salut
Concejalía
Concejala de Infància i Educació
Concejalía
Concejal de Governació i Recursos Humans

Totes i Tots Som Vinaròs

Concejalía
Concejala de Desenvolupament Local (Agricultura, Pesca, Comerç) i Cultura i Patrimoni
Concejalía
Concejal de Transició Ecològica, Govern Obert i Innovació Digital
Concejalía
Concejala de Política Social i Joventut

Partit Popular

Partit Vinaròs Independent

Compromís

Ciudadanos

Regidor no adscritos