Servicios
Documentos relacionados

Recursos Humanos

Per Decret de l'Alcaldia núm. 1114 de 26 de maig de 2020, s'aprova l'oferta pública d'ocupació 2020, la qual es va publicar en el BOP núm. 69 de 09/06/2020

Per Decret de l'Alcaldia núm. 3344 de 26/12/2019, s'aprova l'oferta pública d'ocupació 2019, la qual es va publicar en BOP núm. 162 de 31/12/2019

Per Decret de l'Alcaldia núm. 2739, s'aprova l'oferta pública d'ocupació 2018, la qual es va publicar en el BOP núm. 153 de 22/12/2018, rectificada en BOP núm. 2 de 05/01/2019

Per Decret d'Alcaldia núm. 3291/2019, de 18/12/2019, s'han aprovat les bases generals indicades, les quals s'han publicat en el BOP núm. 8 de 18/01/2020 i extracte DOGV núm. 8732 de 04/02/2020.