Servicios
Documents relacionats

Oferta pública d'ocupació

Títol Nombre de places
Procés estabilització personal laboral CRIS (concurs mèrtis): 3 PSICÒLEG/A, 1 TREBALLADOR/A SOCIAL, 2 EDUCADOR/A SOCIAL, 1 TERAPEUTA OCUPACIONAL, 1 AUXILIAR ADMINISTRATIU (No obert termini presentació sol·licituds)
PSICÒLEG/A UPCCA (procés estabilització - concurs mèrits) -No obert termini presentació sol·licituds 1
AGUTZIL/A (procés estabilització - concurs mèrits) - No obert termini presentació sol·licituds 1
Procés estabilització diverses places funcionari (concurs-oposició): 1 AUXILIAR ADMINISTRATIU, 2 TREBALLADOR/A SOCIAL, 1 EDUCADOR/A SOCIAL, 1 TÈCNIC/A MITJÀ SERVEIS SOCIALS (procés estabilització) - No obert termini presentació sol·licituds
INFORMADOR/A TURÍSTIC (procés estabilització - concurs mèrits) - No obert termini presentació sol·licituds 1
Procés estabilització diverses places laboral (concurs mèrits): 2 PSICÒLEG/A,1 TREBALLADOR/A SOCIAL, 2 EDUCADOR/A SOCIAL, 1 MEDIADOR/A SOCIAL, 1 TÈCNIC/A TURISME, 1 PROFESSOR/A ESPORTS, 1 MONITOR/A ESCOLA ART, 1 AUXILAR ADMINIST i 1 INFORMADOR/A TURÍSTIC
Procés estabilització places laboral (concurs-oposició): 1 OFICIAL 1ª (Pintor), 1 OFICIAL 1ª (Fuster), 1 AUXILIAR BIBLIOPLATJA, 1 INFORMADOR/A TURÍSTIC/A, 4 PEONES, 1 MONITOR-CONSERGE INSTAL. ESPORT., 1 PERSONAL NETEJA i 2 AUXILIARS AJUDA DOMICILI
TÈCNIC/A AUXILIAR BIBLIOTECA (procés estabilització - concurs mérits) - No obert termini presentació sol·licituds 1
ARQUITECTE/A TÈCNIC/A (procés estabilització concurs mèrits) - No obert termini presentació sol·licituds 1
Procés estabilització diverses places laboral (concurs mèrits): 3 MONITOR/A ESPORTS, 2 OFICIAL 1ª(Paleta), 2 CONDUCTOR GRUA, 5 MONITORS-GONSERGE INSTAL. ESPORT., 5 PEÓ, 2 CONSERGE, 3 AUXILIAR AJUDA DOMICILI - (No obert termini presentació sol·licituds)