Servicios
Documents relacionats

OIAC

L'OIAC és l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Vinaròs, des de finals de l'any 2014.

Aquesta oficina ofereix un servei integral d'atenció de manera polivalent a totes aquelles sol·licituds d'informació i gestió dels diferents àmbits d'actuació municipals.

L'OIAC representa una aposta de l'Ajuntament per a oferir a la ciutadania un servei d'atenció personalitzat basat en criteris de qualitat i d'eficàcia, a través dels seus canals d'atenció: presencial, telefònic i telemàtic.

 

Objectius

  • Informar la ciutadania sobre qüestions relacionades amb l'Ajuntament que puguen ser d'interés.
  • En un futur pròxim, aquesta oficina adequarà els serveis per a oferir assistència en l'ús de mitjans electrònics a la ciutadania, i serà també una Oficina d'Assistència en matèries de registres.
  • Mantenir permanentment actualitzada la base de dades de tràmits com a garantia d'una informació cuidada i precisa.
  • Rebre i canalitzar els suggeriments o queixes de la ciutadania i dels col·lectius.
  • Resoldre de manera immediata els tràmits simples i iniciar l'expedient d'aquells que requerisquen una gestió diferida per part d'altres departaments.

 

Serveis i recursos

Oficina presencial
L'atenció presencial d'aquesta oficina es realitza a través de les taules d'atenció en l'edifici situat en la plaça de Jovellar, 2 en horari de 9 a 14 hores.

Oficina telefònica
L'atenció telefònica s'ofereix durant el mateix horari a través del número de telèfon 964 40 77 00

L'atenció telefònica per a la cita prèvia s'ofereix durant el mateix horari a través del número de telèfon  963 86 60 00

Oficina telemàtica
L'atenció telemàtica s'ofereix durant les 24 hores i 365 dies de l'any a través d'aquesta pàgina web.


Per a la realització d'aquesta atenció es compta amb un conjunt de professionals distribuïts en un punt d'orientació en l'entrada de l'oficina, 6 taules d'atenció polivalents d'atenció telefònica i telemàtica.

L'èxit principal d'aquesta oficina radica en la seua configuració d'oficina polivalent d'atenció, ja que qualsevol tràmit municipal en el seu estadi inicial és atés pel mateix professional amb l'ajuda d'eines ofimàtiques i d'altres mitjans tecnològics.

 

Detall de treballs que es realitzen en l'OIAC

 

Padró d'habitants

Registre d'entrada

Certificats d'empadronament

Cadastre

Cens electoral

Crema de branques

Certificat de distància

Autoliquidacions i taxes

Cementeri

Fima electrònica

Certificat de béns

PlusvàluaOficina PROP, dins de l'oficina està integrat el PROP. L'atenció és presencial i consta d'un informador, d'un auxiliar de registre i el director de l'oficina.