Servicios
Documents relacionats

Models i sol·licituds

Departament Nom Sol·licitud
Intervenció Alta o Manteniment de tercers Descarregar
Intervenció Alta o Manteniment de tercers Descarregar
Secretaria Declaració de danys pels efectes de la pluja Descarregar
Tresoreria Sol·licitud d'ajornament-fraccionament de deute Descarregar
OIAC Instància general Descarregar
OIAC Sol·licitud d'ús dels espais del Mercat de Vinaròs Descarregar
Urbanisme Sol·licitud de llicència d'ocupació de via pública per a obres Descarregar
Urbanisme Sol·licitud de llicència d'obres menors Descarregar
Urbanisme Anexe declaració responsable d'obres menors Descarregar
Urbanisme Sol·licitud declaració responsable d'obres menors Descarregar